vzw Vrijzinnig Antwerps Trefpunt

Van 1980 tot medio 2015 was het Karel Cuypershuis, gelegen aan de Lange Leemstraat 57 150px-Klein-Antwerpen_Cuypershuis1
te 2018 Antwerpen, de landelijke zetel van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, de grootste en oudste lidvereniging van de Unie Vrijzinnige Verenigingen. Het gebouw stond symbool voor de Antwerpse georganiseerde vrijzinnigheid en de multifunctionele ruimte, reeds enkele jaren aangepast aan de elementaire noden voor het inrichten van activiteiten, stond ter beschikking van alle vrijzinnige verenigingen, zonder onderscheid.

Vanaf 1 januari 2016 werd het voormelde gebouw ontruimd en was er in Antwerpen geen vervangende ruimte beschikbaar.

De doelstelling van de vzw Vrijzinnig Antwerps Trefpunt, opgericht in 2010, was de oprichting van een volwaardig vrijzinnig ontmoetingscentrum in de binnenstad van Antwerpen. Op 16 april 2016 werd met de opening van een spliksplinternieuw vrijzinnig Antwerps trefpunt deze doelstelling geconcretiseerd!

Meer weten over het Vrijzinnig Antwerps Trefpunt, dat onder de naam ‘Out of a Box’ werkt? Klik hier.

***********

De vzw Vrijzinnig Antwerps Trefpunt (vzw VAT) bestuurt ook de werkingsafdelingen van Vrijzinnig Antwerpen, die haar activiteiten vnl. in Antwerpen-centrum heeft.
– H-VV Antwerpen Afdeling 201 (ouderwerking)
– H-VV Antwerpen Afdeling 230 (volwassenvorming)

Bestuurders vzw (wijziging B.S. 8 mei 2014 en 25 juli 2016)
– voorzitter: Nelly Verfaillie
– secretaris: Lie Huyben
– penningmeester: Frank Van Akelijen
– Bestuursleden : Jeannine De Laet, Theo Otté

– Effectieve leden : Jurgen Slembrouck

De statuten van de vzw VAT vind je hier.