Ouderwerking

De kern Ouderwerking is gegroeid uit de vereniging OVM – Oudervereniging voor de Moraal en heeft o.m. tot doel zich te bekommeren om de opvoeding van de kinderen in een vrijzinnig humanistisch perspectief in het algemeen en om de cursus niet-confessionele zedenleer in het bijzonder.

Hierbij tracht men bij te dragen tot een humanistische vorming van alle groepen en individuele personen die zich aangetrokken voelen tot dit ideeëngoed.

De kern Ouderwerking staat mee op je recht ! Als ouder, als kind en als leerkracht !!!

Zij behartigt de belangen van elke leerling, zijn ouders en leerkrachten en dit vanuit een vrijzinnig perspectief. Zij organiseren ism de kern SAVA voor de leerlingen moraal van Antwerpen-centrum ook een aantal activiteiten met een grote pedagogische waarde, maar vooral superleuk. De jaarlijkse creatieve themawedstrijd , de poëziewedstrijd Speaker’s corner, …

Zij bieden een ontmoetingsplatform aan aan ouders, leerkrachten en iedereen die de belangen van de cursus zedenleer wensen te verdedigen. Zij bieden ruimte aan mensen en groepen van andere culturen die humanistische doelstellingen hebben.

Zij werken tevens samen met andere Antwerpse verenigingen ; buurtwerk Scharnier, the Hungerproject , Vrienden van Sukuta , Adaf… Organiseren van toneel- en thema-avonden…

Terug naar ‘Vrijzinnig Antwerpen’