Links

Websites van bevriende organisaties (alfabetisch):

Agorakring
Breendonk Memoriaal
Buurtcentrum NOVA – Kiel
De Nieuwe Vrede
Buurtvereniging Klein Antwerpen
deMens.nu (U.V.V.)
deMens.nu Provincie Antwerpen (HuisvandeMens) 
Elcker-ik
European Humanist Professionals (EHP)
Federatie Vrijzinnige Centra (FVC)
Filosofisch cafe Antwerpen
Hujo (vrijzinnig humanistische jeugdvereniging voor jongeren)
Humanistisch Verbond Nederland
Humanistisch Vrijzinnige Vereniging – landelijk
Humanistisch Vrijzinnige Vereniging – Provincie Antwerpen
International Humanist and Ethical Union (IHEU)
Kazerne Dossin

Liga voor de Mensenrechten 
De Maakbare Mens
Masereelfonds

Het Roze Huis
RIBZ -De Raad voor Inspectie en Begeleiding niet-confessionele Zedenleer
SOS – Nuchterheid
Stad Antwerpen

Steen vzw
Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG)
Stuurgroep Morele Bijstand
Unie Turkse Verenigingen

Universiteit voor Humanistiek – UvH
Universiteit van het Algemeen Belang – UAB
Uitstraling en Permanente Vorming – UPV
Vermeylenfonds 
Vermeylenfonds Antwerpen
Vredescentrum Antwerpen
Vrijzinnige Feesten (foto’s)
Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Het Fakkeltje 

Vrijzinnige Dienst Universiteit Antwerpen
Willemsfonds

Advertenties