Het Kleine Gedicht

Het Kleine Gedicht 

Historiek van het ‘Kleine Gedicht’
(voor foto’s van ‘Het Kleine Gedicht’ – vorige jaren – klik je HIER)

Jaren geleden bestond één van de hoofdactiviteiten van de toenmalige OVM Antwerpen (Oudervereniging voor de Moraal) uit het organiseren van een voordrachtwedstrijd voor leerlingen zedenleer van klas 1 tot 6 in de basisschool. Deze voordrachtwedstrijd ‘Willy Calewaert’ had tot doel deze kinderen aan te moedigen om creatief met taal om te gaan.

Hoofdpromotors van deze wedstrijd waren uiteraard Willy Calewaert, minister van Nationale Opvoeding in de jaren ’70 en ’80, hoogleraar ‘Recht’ en advocaat aan de balie van Antwerpen, en Frank Zys, een steunpilaar van OVM en het Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

Spijtig genoeg deemsterde dit initiatief om allerlei redenen weg, maar dankzij de inzet van enthousiaste collega’s zedenleer van HVV/Werkgroep leerkrachten Antwerpen kon HVV/Vrijzinnig Antwerpen in 2011 een vernieuwde uitgave van deze voordrachtwedstrijd  in het leven roepen, onder de naam ‘Het Kleine Gedicht’. Deze wedstrijd gaat sindsdien jaarlijks door in februari.

Wat is de bedoeling van ‘Het Kleine Gedicht’?

Het Kleine Gedicht anno 2013

Het Kleine Gedicht anno 2013

Kinderen enthousiast maken voor poëzie. Poëzie is voortdurend in beweging. Aan de hand van poëzie kunnen kinderen hun gevoelens uitdrukken en een mening leren vormen.
Ze geven uitdrukking aan wat ze voelen of denken bij dingen die ze hebben ervaren of waarvan ze dromen. Met andere woorden, het verwoorden van ervaringen in de eigen belevingswereld.

Bijzonder taalgebruik in gedichten wakkert de taalgevoeligheid aan.
Meekijkend door de ogen van een dichter ontdekken kinderen dat niet één mens de wereld om hem heen op dezelfde manier bekijkt.

Het Kleine Gedicht anno 2012

Het Kleine Gedicht anno 2012

Dus geen voordracht van een bestaand gedicht maar een eigen creatie in de vorm van een poster.
Het maken van deze poëzieposter houdt onder meer in : het illustreren van het eigen gedicht en draagt bij tot een grote voldoening . Het brengt kinderen het besef van eigen creatief vermogen bij.

Welk thema ?
Elk thema dat in het leerplan Niet Confessionele Zedenleer (NCZ) staat, kan aan bod komen en de kans bieden tot reflectie en verwerking.
Het moreel leren denken rond een thema dat komt uit het leerplan NCZ, geeft kinderen de kans om hier vrij rond te brainstormen en te verwerken in de poëzieposter.

Een ‘vak’jury zal de inzendingen beoordelen. De prijsuitreiking zal plaats hebben op 3 februari 2019, in Out of a Box, het Vrijzinnig Antwerps Trefpunt op het Zuid.
In het VAT zal hierover nog meer info verspreid worden, maar voor de eventueel geïnteresseerde ouders/grootouders geven we hierna al enkele ‘richtlijnen’ mee. Verder kan men zich uiteraard informeren bij de leerkracht NCZ.

‘Het Kleine Gedicht’, initiatief van Vrijzinnig Antwerpen, wordt georganiseerd met de steun van de Instelling Morele Dienstverlening Antwerpen.

Reglement ‘Het Kleine Gedicht:
• De wedstrijd geldt alleen voor de kinderen van het 3de en 4de leerjaar.
• Het is de bedoeling dat er een poster wordt gemaakt op A3 waar het gedicht in verwerkt zit. De kinderen zijn vrij om te kiezen met welk materiaal ze werken: collage, schilderen, wasco, ecoline, potlood,…
Thema: themavelden van het leerplan.
Vorm: het gedicht mag gesproken niet langer duren dan 2 minuten. Per kind 1 gedicht. Het mag geen bestaand gedicht zijn!
• De opdracht wordt tijdens de les uitgevoerd. Alle werken worden afgegeven aan de leerkracht. De leerkracht neemt alle werken mee naar de vergadering.
• medio  januari worden de werken afgegeven op de vergadering.
• Er worden 30 kinderen geselecteerd door de jury om naar de prijsuitreiking te komen.
• De prijsuitreiking zal in principe doorgaan op de eerste zondag van februari. De geselecteerde gedichten worden op die dag voorgedragen.
• Van de 30 beste werken worden posters gemaakt om als prijs mee te geven. De posters van de 15 laureaten worden ingekaderd als extra prijs!
• Voor de laureaten worden de kinderen beoordeeld op originaliteit (5), inhoud (5) en stijl (5). Er is een publieksprijs (1), juryprijs (1) en een prijs van de leerkrachten (1). Er zijn dus 15 prijzen + 6 ‘oscars’ voor de 1ste winnaars in elke categorie.
• Er wordt een gedichtenbundel gedrukt met de geselecteerde gedichten.
• Veel succes iedereen!

Meer info bij de betrokken leerkrachten Niet-Confessionele Zedenleer.
Locatie jurering: Out of a Box, De Burburestraat 11 te 2000 Antwerpen