Vrijzinnig Antwerpen

WELKOM OP DE WEBSITE VAN VRIJZINNIG ANTWERPEN !!!

Wat is Vrijzinnig Antwerpen?

logoVA-newVrijzinnig Antwerpen werd begin 2008 opgericht als lokale koepel van de vrijzinnige verenigingen, gevestigd in Antwerpen-centrum, vroeger gekend onder de benamingen Humanistisch Verbond, Oudervereniging Voor de Moraal, Grijze Geuzen en Sava Jongeren.

In deze nieuwe structuur vinden we deze kernen terug als Volwassenenvorming (HV), Ouderwerking (OVM). De Jongerenwerking valt onder een samenwerkingsverband met Hujo. De kern Vrijzinnige Feesten (Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd) vindt ook onderdak bij Vrijzinnig Antwerpen.
De vereniging Grijze Geuzen (GG) vaart een onafhankelijke koers maar krijgt, waar nodig, de volledige steun van Vrijzinnig Antwerpen.

Naast de gemeenschappelijke activiteiten kan elke kern ook autonoom activiteiten inrichten met een specifiek doelpubliek.

Wat doet Vrijzinnig Antwerpen?

De initiatieven van Vrijzinnig Antwerpen kaderen volledig in de doelstellingen van het Humanistisch Verbond (voorheen: de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (H-VV)), waaronder ze ressorteert als sociaal-culturele organisatie.

De hoofdlijnen van de werking van Vrijzinnig Antwerpen zijn zingeving, kritisch omgaan met informatie en opvoeding. DaartoeAgenda_flipchartworden debatten, vormingen en culturele activiteiten georganiseerd waarbij het maatschappelijke debat niet wordt geschuwd, maar ook meer ontspannende activiteiten leggen een mooie balans in deze werking. Dit wordt zeker duidelijk bij het verder bekijken van deze website.

Einde 2010 werd de vzw Vrijzinnig Antwerps Trefpunt (vzw VAT) opgericht, met als doelstelling een volwaardig vrijzinnig ontmoetingscentrum op te richten in de binnenstad. Vanaf 16 april 2016 is dit Vrijzinnig Antwerps Trefpunt onder de naam ‘Out of a Box’ gevestigd in De Burburestraat 11 te 2000 Antwerpen (‘Het Zuid’), waar de activiteiten van Vrijzinnig Antwerpen plaats hebben. Meer informatie over ‘Out of a Box’ vind je HIER.
image